Pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešama ģeoloģiskā izpēte

.