Pirms būvniecības darbu uzsākšanas nepieciešama ģeoloģiskā izpēte

.
 .